Přemysl Otakar II.- funkce, královská města

Životopis | Funkce, královská města | O autorovi + další úkoly |


Funkce, královská města

Předchůdci a následovníci Přemysla Otakara II.

Předchůdce Funkce Nástupce
Václav I. Český král (1253-1278) Václav II.
Vladislav III. Moravský markrabě (1247-1253) -
Fridrich I. Bádenský Rakouský a štýrský vévoda(1251-61) Rudolf I. Habsburský
Oldřich III. Korutanský Korutanský a kraňský vévoda(1269-1276) Rudolf I. Habsburský

Seznam založených královských měst


Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!